Μισθοδοσία

Η ανάθεση των εργασιών μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη είναι πλέον διεθνής πρακτική και τείνει να καθιερωθεί και στη χώρα μας.

Σας παρέχουμε σήμερα την πληρέστερη κάλυψη υπηρεσιών μισθοδοσίας. Ε
Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το σύνολο των αναγκών μισθοδοσίας και της δικής σας επιχείρησης. Από την πιο απλή μορφή μέχρι τις πιο σύνθετες εφαρμογές διοικητικής και λογιστικής πληροφόρησης καλύπτοντας ακόμη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σας απαλλάσσουμε το Λογιστήριό σας από ένα αναγκαίο «βάρος» προσδίδοντας στη λειτουργία του πρόσθετη αξία με απόλυτα ελεγχόμενο κόστος.