• Δημήτρης Τσάλας & Συνεργάτες
    Υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και εμπειρία

Ενάρξεις επιχειρήσεων

Κάθε αρχή και δύσκολη, επιλέξτε το συνεργάτη που θα σας οδηγήσει βήμα βήμα από την αρχή.

Προσωπική επαφή

Η προσωπική επαφή είναι ο πυρήνας του επαγγελματισμού μας, δημιουργώντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πέρα από τις λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες είμαστε δίπλα σας αρωγοί για την ανέλιξη της επιχείρησης σας.

Γιατί εμάς;

Kριτήρια για την επιλογή είναι η φήμη , οι συστάσεις άλλων πελατών, τεχνογνωσία και βέβαια το κόστος.

Φορολογικές Δηλώσεις 2018

Συμπλήρωση-Κατάθεση φορολογκων δηλώσεων υπεύθυνα και αξιόπιστα σε προσιτή τιμή. Επικοινωνήστε άμεσα